Jak przyklejać taśmy

Jak przyklejać taśmy samoprzylepne – tasmy24.pl                          

1. Przyczepność i siła przywierania

Najlepszą przyczepność taśmy jednostronnie lub taśmy dwustronnie klejącej osiągną Państwo, jeżeli dla podłoża i temperatury zastosowania zostaną spełnione następujące warunki :   

1.1 Podłoża

a) nie naklejać na podłoża, na których znajdują się silikony, parafiny lub woski,

b) nie naklejać na lakiery zawierające składniki zmniejszające przyczepność (silikony, woski lub inne środki rozpraszające) ,

c) usunąć kurz,

d) usunąć substancje zmiękczające,

e) wysuszyć podłoże,

f) sklejać możliwie gładkie, zamknięte powierzchnie

g) przy szorstkich, nierównych powierzchniach używać grubszych, wyrównujących taśm klejących,

h) wykluczyć reakcje chemiczne z podłożem (np. dodatki miedzi i manganu wchodzą w reakcje z klejami kauczukowymi).   

1.2 Temperatury

a) optymalną temperaturą klejenia taśmy samoprzylepnej jest 18-40°C w pomieszczeniach suchych. Jeśli to możliwe nie kleić w temperaturze poniżej 0°C.

b) taśmy przechowywać w temperaturze 20 C i 50% wilgotności.   

1.3 Zastosowania

a) dociskać z wystarczającą silą i równomiernie.

b) używane narzędzia oraz ręce muszą być wolne od rozpuszczalników.

c) przy ekstremalnych obciążeniach sklejanych miejsc należy mieć na uwadze, że maksymalną silę klejenia taśma osiąga dopiero po 24 godzinach,

d) unikać stałego napięcia sklejonego miejsca.   

 

2. Wskazówki do klejenia na zwykłych materiałach    

2.1 Materiały antyadhezyjne

Prawie wszystkie materiały nadają się do klejenia. Jednak nie należy zapominać, że niektóre materiały zachowują się antyadhezyjnie. Należą do nich m.in. teflon, materiały zawierające silikon i niektóre tworzywa sztuczne, jak np. PE i PP. Sklejenie tych materiałów jest bardzo trudne. Wzmocnienie siły przylegania możliwe jest w tym przypadku tylko poprzez miejscową, zorientowaną na dany materiał obróbkę mechaniczną, fizyczną lub chemiczną (np. obróbka wstępna Corona w przypadku PE lub PP).   

2.2 Tworzywa sztuczne / powierzchnie lakierowane

Mamy tu do czynienia z nie stwarzającymi problemów podłożami. Ponieważ jednak czasami istnieje możliwość uszkodzenia sklejenia poprzez reakcję wymienną między podłożem a masą klejącą - np. poprzez przenikanie zmiękczaczy lub zafarbowanie powierzchni - poleca się przeprowadzenie próby na tolerancję, szczególnie kiedy taśma klejąca ma zostać po pewnym czasie ponownie usunięta lub kiedy klei się na miękkim PCV.      

2.3 Klejenie metalu

Przy metalach niezależnych, jak np. ołów, kadm, miedz, mosiądz i nikiel należy wcześniej sprawdzić, czy nie wchodzą one w reakcję z masą klejącą. Mogą one ulec zabarwieniu w kontakcie z taśmą klejącą pod wpływem reakcji chemicznych. W przypadku aluminium eloksalowanego po usunięciu taśmy mogą pozostać resztki masy klejącej na powierzchni. Próba: jeżeli po przetarciu powierzchni szmatką namoczoną w atramencie pozostaną na jej powierzchni smugi atramentu, należy stosować taśmę klejącą tylko po wcześniejszej próbie klejenia.

2.4 Klejenie szkła

Z myślą o sklejaniu, łączeniu elementów szklanych, gdzie taśma powinna posiadać ściśle określone, bardzo wysokie parametry klejenia oraz charakteryzować się wysoką przezroczystością – producenci taśm stworzyli produkt o niebywałych parametrach technicznych.

Taśmy akrylowo żelowe w postaci dwustronnej taśmy będącej zmodyfikowanym klejem akrylowym, charakteryzującym się bardzo dużą siłą przyczepności i idealną przezroczystością. Taśma nie jest widoczna po połączeniu dwóch elementów szklanych.

 

 

Wszelkie udostępniane przez nas dane techniczne taśm - opierają się na oryginalnych kartach produktu oraz przeprowadzonych testach i doświadczeniach producentów. Nie zwalniają jednak użytkownika od przeprowadzania prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkownika i nie mogą być traktowane jako wiążące. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe szkody i straty, także w stosunku do osób trzecich.