Jak przykleić taśmę montażową

SPOSÓB UŻYCIA TAŚM DWUSTRONNYCH MONTAŻOWYCH


  1. Przed rozpoczęciem przyklejania taśmy, bardzo istotnym elementem jest prawidłowe oczyszczenie łączonych powierzchni. Należy usunąć kurz, brud i tłuszcz z OBU łączonych powierzchni. Do czyszczenia użyj ściereczki zwilżonej alkoholem lub bezsilikonowym płynem do czyszczenia szyb. W przypadku szorstkich powierzchni zalecamy użycie szczotki.

 

  1. Oceń, która z powierzchni jest bardziej szorstka – podłoże czy mocowany przedmiot.Aby zapewnić idealne mocowanie taśmy dwustronnej montażowej, zaleca się, w miarę możliwości, przykleić ją najpierw do bardziej szorstkiej powierzchni.

Jak przykleić taśmę montażową

 

  1. Z uwagi na siły trakcyjne i ścinające, górny obszar mocowania stanowi najsłabszy punkt. Dlatego paski dwustronnej taśmy montażowej NALEŻY nakładać zawsze w kierunku pionowym na całej długości powierzchni lub przedmiotu.
    W górnej części zapewnij dodatkowe wzmocnienie przyklejając krótsze paski taśmy pomiędzy dłuższymi (rysunek). Mocno dociśnij paski do powierzchni – 5 sek. na CAŁEJ długości.

Jak przykleić taśmę montażową

4. Usuń folię zabezpieczającą, nie dotykając palcami klejącej strony taśmy.

 

  1. Taśmy dwustronne montażowe wymagają dociśnięcia, więc im lepiej taśma będzie dociśnięta podczas naklejania, tym lepsze powstanie łączenie pomiędzy taśmą a nawierzchnią. W celu uzyskania pełnej siły łączenia zalecamy zastosowanie max. możliwego nacisku na CAŁEJ długości taśmy przez min. 5 sekund.

 

Wszelkie dane techniczne taśm udostępniane przez nas w opisie produktu - opierają się na oryginalnych kartach produktu oraz przeprowadzonych testach i doświadczeniach producentów. Nie zwalniają jednak użytkownika od przeprowadzania prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkownika i nie mogą być traktowane jako wiążące. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe szkody i straty, także w stosunku do osób trzecich.